Vad vi gör

Vi utför den utveckling ni vill, men inte kan göra.

Vi vet av egen erfarenhet att det finns utveckling, den som ligger närmast affären, som inte är värd att lägga ut. Den kunskap som byggts upp över tid i den egna organisationen är svår att överföra på kort tid till en extern part och det kräver mycket tid att validera inkommande arbete.

Däremot finns det alltid saker runt omkring som kan kan utföras utanför det egna utvecklingsteamet. På vis kan Avidity tillföra värde samtidigt som ert team får fortsatt fokus på de viktiga affärsmålen.

Utvecklingsarbetet

För att säkerställa att vår förväntansbild stämmer med er, arbetar Aviditys utvecklare i tät kontakt med erat utvecklingsteam och produktansvarig. Vi levererar vårt arbete i iterationer, från ett prototypstadie.

Aviditys utvecklare arbetar i regel i par i block om en vecka. På så sätt för vi bredare kunskap om ert projekt, har bättre möjlighet att få stöd av specialister i vårt team och kan bättre supportera projektet över tid.

Kompetenser

Våra utvecklare har alltid stöd från övriga teamet för att lösa specifika problem eller få input på lösningar. Teamet består, förutom front- och backendutvecklare, av UX och visuella designers, systemadminstratörer och devops och system designers.

Här är ett urval av teknologier och system våra utvecklare och systemadministratörer arbetat med de senaste åren

  • Ruby on Rails
  • Flask (Python)
  • VueJS och React
  • JavaScript och WebRTC
  • PostgreSQL

Kompletterande tjänster

Vi kan komplettera utvecklingen med ytterligare tjänster efter behov, till exempel

  • Sätta upp och drifta miljöer för Continuous Integration/Delivery
  • Visuell applikationsdesign med UX stöd
  • Användartester och utvärderingar
  • Applikationshosting