Menu

Tickster Logo

Integration med norska Bankgiro

Avidity hjälpte Tickster att utveckla en integration med Bankgiro - den norska motsvarigheten till Bankgirot i Sverige. Detta tillåter Ticksters norska kunder att betala för deras tjänster direkt via deras banktjänster.

Genom att använda Avidity kunde Ticksters egna utvecklingsteam fokusera på utveckling av viktig kärnfunktionalitet medans vi såg till att denna feature blev designad, utvecklad och testad.

Teknologier