Vi stödjer inte den här webbläsaren Vi rekommenderar att du byter till antingen Firefox eller Chrome.

Menu

Samarbete på distans

På Avidity har vi alltid värdesatt transparens med våra kunder och partners. Sedan vi öppnade kontoret i Brasilien märkte vi att det fanns nya utmaningar i att ha distribuerade teams och att uppnå fullt tillit mellan dem. Här är ett antal principer vi tycker är värda att följa:

Underlätta kommunikation

Att samtala om något är mindre ansträngande än att kommunicera via skrift. Det gör det även betydligt enklare att undvika missförstånd eftersom informationsflödet är så mycket mer dynamiskt och rikt. Därför, föredra att ta ett kort röst/video-samtal istället för 30 textmeddelanden och 5 emejl.

Ju mer, desto bättre

Om information undanhålls från medarbetare tas risken att inte inkludera någon som kan bidra och förbättra resultaten - även om den personen inte skulle vara direkt involverad. För att undvika denna fallgrop är det bäst att tillåta så många som möjligt att få del av så mycket information som möjligt så att de får möjlighet att bidra. Alltså rekommenderar vi att du alltid publicerar beslut där alla kan läsa dem.

Kontextualisera

Inom ett och samma projekt arbetas det ofta på många olika saker samtidigt. Eftersom alla inte är involverade i samma feature eller komponent ska man alltid se till att man sätter en feature-relaterad fråga i sitt sammanhang - på så sätt får fler möjlighet att bidra med sina synpunkter och erfarenheter.

Kontakta oss

Vi använder cookies på denna webbsida. För information om hur, se vår integritetspolicy.

OK, jag förstår