Jon Serrander, CEO Promote International
Jon Serrander, CEO Promote International

Vad gör Promote?

Promote International är ett snabbväxande teknikföretag inom utbildningssektorn och utvecklar en världsledande plattform för att öka effekten av utbildning. Plattformen Promote bygger på forskning om utbildningsinsatser globalt och används av utbildningsföretag och HR-avdelningar i över 30 länder.

Hur ser samarbetet mellan Avidity och Promote ut?

Promote har valt att samarbeta med Avidity genom så kallad Integrerad Outsourcing. Det innebär att ett team med olika kompetenser från Aviditys Brasilien-kontor ingår i Promotes normala utveckling. Utvecklarna är helt integrerade i utveckling och drift avseende processer, utvecklingsmiljö, hosting och kommunikation.

Varför valde ni att samarbeta med Avidity?

Vi kände sedan tidigare till Aviditys grundare Gunnar Hansson från teknikscenen i Stockholm, bland annat från Computer Swedens årliga lista över Sveriges bästa utvecklare. Redan i samband med att Gunnar grundade Avidity och började knyta till sig bra utvecklare inledde vi ett vårt samarbete som då primärt bestod i kravställning, utvecklingsprocess och teknisk arkitektur för Promote. När Avidity öppnade ett kontor i Brasilien valde vi att även integrera deras utvecklare i vårt arbete.

Vilka är fördelarna med outsourcing?

För Promote finns det många stora fördelar av att anlita Avidity:

 • Tillgång till kompetens
 • I Stockholm sliter de flesta utvecklingsbolag med att hitta utvecklare. Genom vårt samarbete med Avidity får vi tillgång till kompetens vi annars hade haft svårt att få tag på. Kompetensen i Brasilien är likvärdig med Sverige men tillgången på utvecklare är bättre än här.

 • Gas- och bromspedal
 • Promote expanderar kraftigt just nu och vi investerar väldigt mycket i vår utveckling av ny funktionalitet. I perioder kommer vi dock att anpassa takten något för att hjälpa våra kunder att implementera Promote på bästa sätt samt att växa på nya marknader internationellt. För att strax därefter behöva gasa på för att få ut ny funktionalitet. Då är det ovärderligt att kunna anpassa antalet utvecklare som jobbar med plattformen i realtid.

 • Arbetsdagen blir 14 timmar och sommar blir vinter
 • Beroende på tid på året är Brasiliens tidszon 3-5 timmar efter Sverige. Det innebär att våra utvecklingsdagar blir längre tillsammans med Avidity. Genom att integrera våra kommunikationsplattformar samt att arbeta med agila processer vet alla vad som behöver göras så arbetet tar inte slut när utvecklarna i Stockholm går för dagen. Den geografiska placeringen gör även att personal från Avidity arbetar under den svenska semesterperioden.

  För Promote som har internationella kunder är det viktigt att det finns supportpersonal på plats under sommaren samt att utvecklingen inte stannar av under semestern. Samtidigt som våra egna utvecklare får välbehövlig återhämtning i hängmattan.

 • Inspiration från andra uppdrag
 • Genom att Avidity tar in uppdrag från olika branscher och med olika teknologier hittar de ofta beröringspunkter med utvecklingen av Promote. För oss är det viktigt att vår plattform upplevs modern med hög igenkänning från andra system av våra användare samt att vi använder branschstandarder för säkerhet och infrastruktur.

Vad bör man tänka på med outsourcing?

 1. Synkronisera processer och verktyg
 2. Oavsett om man väljer integrerad outsourcing eller att lägga ut hela uppdrag är det viktigt att koordinera kommunikation och leverans. Så tidigt som möjligt bör informationsflöden och tekniska plattformar vara definierade. Annars finns det en stor risk att det blir trögjobbat och leveranser med dålig kvalitet istället för det väloljade maskineri som det kan vara.

 1. Design och krav nära affären
 2. Vår erfarenhet säger att det underlättar att försöka hålla design och kravhanteringen nära affären. Hos oss på Promote innebär det att utvecklare arbetar nära affärsplanering och användarsupport.

  Primärt tar våra egna utvecklare lead på designarbetet och tar hjälp av utvecklarna i Brasilien för själva exekveringen. I de fall vi lägger ut hela är det viktigt att vi lägger energi på att definiera scope och krav för att få rätt kvalitet tillbaka.

 1. Pris kontra kvalitet
 2. Genom att anlita Avidity får vi tillgång till kompetens i vårt utvecklingsteam som vi annars inte hade haft tillgång till. Vi vet att får samma kvalitet som från de vi hade valt att anställa själva. Därför jämför vi prisbilden med vad det kostar att rekrytera personal eller anlita konsulter i Sverige och då är Avidity ett prisvärt alternativ.

  Efter att ha testat lösningar helt baserat på lågt pris har vi insett att det inte har lönat sig på grund av problem med samarbete och kvalitet på leveranser.

Skulle du rekommendera Avidity?

Jag kan varmt rekommendera Avidity både för integrerad utveckling och för kortare uppdrag. De håller väldigt hög klass i form av professionalism och leveranskvalitet. Dock vet de vad som krävs för att ett samarbete ska lyckas och ibland innebär det arbete från uppdragsgivaren. Det är ibland som att anlita en personlig tränare. Det går inte att bara betala, utan det krävs att man tar eget ansvar.

För Promotes räkning har det inneburit att vi har blivit bättre på att definiera de behov utvecklingen ska lösa samt att avsätta tid för avstämningar och feedback.